Giải Pháp Clound Server

VS1

Personal Clound Server

VNĐ 150,000 / tháng

 • OS: Window / Linux
 • CPU: 1 core
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 100 GB SSD
 • Bandwitd: 100 Mb/s
 • Support: 24/7

VS2

Professional Clound Server

VNĐ 450,000 / tháng

 • OS: Window / Linux
 • CPU: 2 core
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 100 GB SSD
 • Bandwitd: 100 Mb/s
 • Support: 24/7

VS3

Ultimate Clound Server

VNĐ 700,000 / month

 • OS: Window / Linux
 • CPU: 4 core
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 200 GB SSD
 • Bandwitd: 100 Mb/s
 • Support: 24/7

Mở rộng thêm

# Tài nguyên Đơn vị Giá thành
1 CPU 1 Core / 4 Core 100,000 / 300,000
2 RAM 1 GB / 4 GB 50,000 / 150,000
3 SSD Storage 50 GB 75,000
4 Địa chỉ IP 1 150,000
5 Internet 50 Mbs / 300 Mbs 100,000 / 500,000

© 2016 VIETSOFT, inc. All rights reserved.

Navigation

Social Media